Fremhevet

11th NorPEN-konferanse 2018: «From the Womb to the Grave – Life-course Pharmacoepidemiology”

Oslo 7-9 november 2018


NorPEN-konferansen er det årsmøtet for forskere innen farmakoepidemiologi i de nordiske landene. Målet er å presentere de nyeste resultatene av vitenskapelige studier, møte samarbeidspartnere og få nye ideer og inspirasjon!

Mer informasjon om NorPEN 2018 fins her.

Fremhevet

Vårmøte onsdag 2.mai i Bergen

Vårmøtet og årsmøte i foreningen holdes onsdag 2.mai kl 10.30-17.00 i Bergen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31, Bjerkedalsrommet. Det skal også holdes valg til styret.

Ved spørsmål: oystein.karlstad@fhi.no

Faglig program vårmøte 2018

innkalling agenda årsmøte

Årsrapport styret 2017-2018

Regnskap2017 Med Revisjon_Budsjett2018

Innstilling valgkomiteen 2018

forespørsel om vara-representant til NorPEN-styret

 

 

 

 

Gjesteforelesninger i Oslo ved Ksenia Zagorodnikova 15.februar

Ksenia Zagorodnikova vil holde 2 gjesteforelesninger I Oslo 15.februar.  Dr. Zagorodnikova leder Department of Clinical Pharmacology at the Almazov National Medical Research Centre in St. Petersburg.

Første forelesning har tittelen «Pharmacogenetics at the bedside – why it’s not all about genes in individual counseling» og holdes ved OsloMet kl 12:00-13:00 (P44-V130, Pilestredet 44)  Les mer

Andre forelesning har tittelen “Challenges in use of medications in pregnancy – how do we bridge the gap between research and practice” og holdes ved Universitet i Oslo kl 15-16 (Feb. 15, 2018 3:00 PM – 4:00 PM (Georg Sverdrups hus, Auditorium 1)  Les mer