EuroCIM 2020

European Causal Inference Meeting (EuroCIM 2020) finner sted i Oslo, Norge

Tid: April 21-24, 2020.

Se her for mer informasjon www.eurocim2020.com

 

Invitert gjesteforeleserne:

– Odd O. Aalen (University of Oslo, Norway)

– Kenneth A. Bollen (University of North Carolina at Chapel Hill, USA)

– Rhian Daniel (Cardiff University, UK)

– Thomas Richardson (University of Washington, USA)

– Stijn Vansteelandt (Ghent University, Belgium)

– Ingeborg Waernbaum (Uppsala University, Sweden)

– Ian White (MRC Clinical Trial Unit at UCL, UK)

– Jessica Young (Harvard Medical School, US)

Pre conference kurs:

– Rhian Daniel (Introduction to causal inference)

– Stijn Vansteelandt (Semiparametric causal inference)

Vårmøte i Norsk forening for farmakoepidemiologi «Brukermedvirkning i farmakoepidemiologisk forskning»

Dato: Torsdag 25. april 2019, kl. 10:30-16:30

Sted: STAMI-bygningen, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, Gydas vei 8, Oslo (se kart)

Se på foreløpig program her: EndeligProgramVårmøte_2019.

Frie foredrag kan meldes på til angela.lupattelli@farmasi.uio.no innen onsdag 17.april (navn, arbeidsted og tittel på foredrag). Frie foredrag skal være i 20 min, inkl. 3 minutter til spørsmål.

Påmelding til vårmøtet kan gjøres her: https://nettskjema.no/answer/115355.html#/page/1

Påmelding er ikke bindende, med viktig at vi får vite antall deltakerne i forhold til bestilling av lunsj/kaffe.

Årskontingenten på 200 kr kan betales innen 24.april til kontonummer 0540.08.93448, Norsk forening for Farmakoepidemiologi (se vedlegg). Merk betalingen med navn og e-post.

Fra nå er det også mulig å betale årskontingenten via vipps, ved bruk av vipps nummer: 560041. Husk å merke betalingen med navn og e-post under «Add comment».

Hvis du ikke er registrert medlem, men ønsker å blir det, send en epost til angela.lupattelli@farmasi.uio.no.

I år er programmet til vårmøte av interessere for forskerne innen ulike felter, klinikerne, helsemyndighetene, farmasøyter og andre helsepersonell, og ikke minst studenter i farmasi og i andre helsefag.

Derfor er 2019 vårmøtet åpent også til ikke-medlemmer av Norsk forening for Farmakoepidemiologi.

Ikke-medlemmer kan melde seg på her og det er gratis: https://nettskjema.no/answer/115355.html#/page/1

Vel mott til vårmøte!

Vårmøte onsdag 2.mai i Bergen

Vårmøtet og årsmøte i foreningen holdes onsdag 2.mai kl 10.30-17.00 i Bergen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31, Bjerkedalsrommet. Det skal også holdes valg til styret.

Ved spørsmål: oystein.karlstad@fhi.no

Faglig program vårmøte 2018

innkalling agenda årsmøte

Årsrapport styret 2017-2018

Regnskap2017 Med Revisjon_Budsjett2018

Innstilling valgkomiteen 2018

forespørsel om vara-representant til NorPEN-styret

Gjesteforelesninger i Oslo ved Ksenia Zagorodnikova 15.februar

Ksenia Zagorodnikova vil holde 2 gjesteforelesninger I Oslo 15.februar.  Dr. Zagorodnikova leder Department of Clinical Pharmacology at the Almazov National Medical Research Centre in St. Petersburg.

Første forelesning har tittelen «Pharmacogenetics at the bedside – why it’s not all about genes in individual counseling» og holdes ved OsloMet kl 12:00-13:00 (P44-V130, Pilestredet 44)  Les mer

Andre forelesning har tittelen “Challenges in use of medications in pregnancy – how do we bridge the gap between research and practice” og holdes ved Universitet i Oslo kl 15-16 (Feb. 15, 2018 3:00 PM – 4:00 PM (Georg Sverdrups hus, Auditorium 1)  Les mer