Nyheter

Flere konferanser og kurs i 2021, les mer her

TEMANUMMER I FARMAKOEPIDEMIOLOGI

A special issue focusing on pharmacoepidemiology is currently being compiled for publication this spring. Invitations to submit a paper for this issue have gone out to NOFE members as well as to Norwegian research environments within the field. Several manuscripts are being prepared, but there is still opportunity to have your paper assessed for publication. Feel free to contact the editors if you have questions regarding whether your manuscript would be within scope.

We have updated our deadlines for submission and would like an abstract by 31. January, and the full manuscript by 1. March.

Special issue editors:

Randi Selmer, randi.selmer@fhi.no                                                        

Ingeborg Buajordet, ingebjorg.buajordet@legemiddelverket.no

Marit Waaseth, marit.waaseth@uit.no                                                        

Helle Wallach Kildemoe, h.w.kildemoes@farmasi.uio.no

Norsk Epidemiologi is a level-1 journal which is indexed in Embase/Scopus and SweMed+ (http://micr.kib.ki.se). The journal is open access (http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid) via Directory of Open Access Journals og it is licensed under a Creative Commons lisense. The journal is sent to all members of NOFE. All submitted articles will undergo peer-review.

EuroCIM 2020

European Causal Inference Meeting (EuroCIM 2020) finner sted i Oslo, Norge

Tid: April 21-24, 2020.

Se her for mer informasjon www.eurocim2020.com

 

Invitert gjesteforeleserne:

– Odd O. Aalen (University of Oslo, Norway)

– Kenneth A. Bollen (University of North Carolina at Chapel Hill, USA)

– Rhian Daniel (Cardiff University, UK)

– Thomas Richardson (University of Washington, USA)

– Stijn Vansteelandt (Ghent University, Belgium)

– Ingeborg Waernbaum (Uppsala University, Sweden)

– Ian White (MRC Clinical Trial Unit at UCL, UK)

– Jessica Young (Harvard Medical School, US)

Pre conference kurs:

– Rhian Daniel (Introduction to causal inference)

– Stijn Vansteelandt (Semiparametric causal inference)

Vårmøte i Norsk forening for farmakoepidemiologi «Brukermedvirkning i farmakoepidemiologisk forskning»

Dato: Torsdag 25. april 2019, kl. 10:30-16:30

Sted: STAMI-bygningen, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, Gydas vei 8, Oslo (se kart)

Se på foreløpig program her: EndeligProgramVårmøte_2019.

Frie foredrag kan meldes på til angela.lupattelli@farmasi.uio.no innen onsdag 17.april (navn, arbeidsted og tittel på foredrag). Frie foredrag skal være i 20 min, inkl. 3 minutter til spørsmål.

Påmelding til vårmøtet kan gjøres her: https://nettskjema.no/answer/115355.html#/page/1

Påmelding er ikke bindende, med viktig at vi får vite antall deltakerne i forhold til bestilling av lunsj/kaffe.

Årskontingenten på 200 kr kan betales innen 24.april til kontonummer 0540.08.93448, Norsk forening for Farmakoepidemiologi (se vedlegg). Merk betalingen med navn og e-post.

Fra nå er det også mulig å betale årskontingenten via vipps, ved bruk av vipps nummer: 560041. Husk å merke betalingen med navn og e-post under «Add comment».

Hvis du ikke er registrert medlem, men ønsker å blir det, send en epost til angela.lupattelli@farmasi.uio.no.

I år er programmet til vårmøte av interessere for forskerne innen ulike felter, klinikerne, helsemyndighetene, farmasøyter og andre helsepersonell, og ikke minst studenter i farmasi og i andre helsefag.

Derfor er 2019 vårmøtet åpent også til ikke-medlemmer av Norsk forening for Farmakoepidemiologi.

Ikke-medlemmer kan melde seg på her og det er gratis: https://nettskjema.no/answer/115355.html#/page/1

Vel mott til vårmøte!

Vårmøte onsdag 2.mai i Bergen

Vårmøtet og årsmøte i foreningen holdes onsdag 2.mai kl 10.30-17.00 i Bergen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31, Bjerkedalsrommet. Det skal også holdes valg til styret.

Ved spørsmål: oystein.karlstad@fhi.no

Faglig program vårmøte 2018

innkalling agenda årsmøte

Årsrapport styret 2017-2018

Regnskap2017 Med Revisjon_Budsjett2018

Innstilling valgkomiteen 2018

forespørsel om vara-representant til NorPEN-styret