Pharmacoepidemiology – Invitasjon til å publisere i nytt temanummer i Norsk Epidemiologi

Kjære kollega

Tidsskriftet Norsk Epidemiologi, som utgis av Norsk forening for epidemiologi (NOFE), planlegger et temanummer om Pharmacoepidemiology, hvor vi er gjesteredaktører. I den forbindelse inviterer vi forskere og forskningsmiljøer som studerer legemiddelbruk og effekter/bivirkninger av legemiddelbruk i befolkningen til å sende inn bidrag. Det er nå 12 år siden Norsk Epidemiologi laget forrige nummer med dette temaet. Temanummeret vi planlegger nå, vil være en oppfølger av dette. Vi håper at du eller noen i ditt fagmiljø har lyst til å bidra slik at dette nummeret blir relevant og interessant for andre forskere, helsetjenesten, helsepolitikere og befolkningen generelt. Et formål er også å gjøre faget kjent og bidra til samarbeid mellom ulike forskningsmiljøer.

Siden Reseptregisteret ble etablert for 16 år siden og koblinger mot andre helseregistre er blitt mulig, har farmakoepidemiologisk forskning hatt en stor utvikling. Vi ønsker å gå bredt ut. Det kan være oversiktsartikler, artikler om legemiddelbruk blant barn, unge og eldre, helseøkonomi, metoder for studier av legemiddelbruk, beskrive norske helseregistre, statistiske metoder og nasjonale og internasjonale studier, risikokommunikasjon, bivirkningssignaler for å nevne noe.

Norsk Epidemiologi er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 som indekseres bl.a. i Embase/Scopus og databasen SweMed+ (http://micr.kib.ki.se) som dekker medisinsk litteratur publisert i Scandinavia. Tidsskriftet er åpent tilgjengelig på internett (http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid), bl.a. også via Directory of Open Access Journals og er lisensiert under en Creative Commons lisens. Det sendes også ut til alle medlemmene i NOFE. Vi minner om at artikler publisert i Norsk Epidemiologi har inngått i doktorgradsavhandlinger.

Artikler kan skrives på norsk, men det oppfordres til å bruke engelsk språk. Alle artikler skal ha engelsk sammendrag. Innsendte manuskripter blir fagfellevurdert.

Vi vil gjerne ha en tilbakemelding innen 15. september om mulige temaer dere kan tenke dere å bidra med. Utgivelse er planlagt i mars/april 2021.

Videresend gjerne denne invitasjonen til andre fagmiljøer som kan være interessert!

Vi håper på stor og positiv respons.

Vennlig hilsen

Randi Selmer, randi.selmer@fhi.no

Ingeborg Buajordet, ingebjorg.buajordet@legemiddelverket.no

Marit Waaseth, marit.waaseth@uit.no 

Helle Wallach Kildemoes, h.w.kildemoes@farmasi.uio.no

EuroCIM 2020

European Causal Inference Meeting (EuroCIM 2020) finner sted i Oslo, Norge

Tid: April 21-24, 2020.

Se her for mer informasjon www.eurocim2020.com

 

Invitert gjesteforeleserne:

– Odd O. Aalen (University of Oslo, Norway)

– Kenneth A. Bollen (University of North Carolina at Chapel Hill, USA)

– Rhian Daniel (Cardiff University, UK)

– Thomas Richardson (University of Washington, USA)

– Stijn Vansteelandt (Ghent University, Belgium)

– Ingeborg Waernbaum (Uppsala University, Sweden)

– Ian White (MRC Clinical Trial Unit at UCL, UK)

– Jessica Young (Harvard Medical School, US)

Pre conference kurs:

– Rhian Daniel (Introduction to causal inference)

– Stijn Vansteelandt (Semiparametric causal inference)

Vårmøte i Norsk forening for farmakoepidemiologi «Brukermedvirkning i farmakoepidemiologisk forskning»

Dato: Torsdag 25. april 2019, kl. 10:30-16:30

Sted: STAMI-bygningen, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, Gydas vei 8, Oslo (se kart)

Se på foreløpig program her: EndeligProgramVårmøte_2019.

Frie foredrag kan meldes på til angela.lupattelli@farmasi.uio.no innen onsdag 17.april (navn, arbeidsted og tittel på foredrag). Frie foredrag skal være i 20 min, inkl. 3 minutter til spørsmål.

Påmelding til vårmøtet kan gjøres her: https://nettskjema.no/answer/115355.html#/page/1

Påmelding er ikke bindende, med viktig at vi får vite antall deltakerne i forhold til bestilling av lunsj/kaffe.

Årskontingenten på 200 kr kan betales innen 24.april til kontonummer 0540.08.93448, Norsk forening for Farmakoepidemiologi (se vedlegg). Merk betalingen med navn og e-post.

Fra nå er det også mulig å betale årskontingenten via vipps, ved bruk av vipps nummer: 560041. Husk å merke betalingen med navn og e-post under «Add comment».

Hvis du ikke er registrert medlem, men ønsker å blir det, send en epost til angela.lupattelli@farmasi.uio.no.

I år er programmet til vårmøte av interessere for forskerne innen ulike felter, klinikerne, helsemyndighetene, farmasøyter og andre helsepersonell, og ikke minst studenter i farmasi og i andre helsefag.

Derfor er 2019 vårmøtet åpent også til ikke-medlemmer av Norsk forening for Farmakoepidemiologi.

Ikke-medlemmer kan melde seg på her og det er gratis: https://nettskjema.no/answer/115355.html#/page/1

Vel mott til vårmøte!

Vårmøte onsdag 2.mai i Bergen

Vårmøtet og årsmøte i foreningen holdes onsdag 2.mai kl 10.30-17.00 i Bergen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31, Bjerkedalsrommet. Det skal også holdes valg til styret.

Ved spørsmål: oystein.karlstad@fhi.no

Faglig program vårmøte 2018

innkalling agenda årsmøte

Årsrapport styret 2017-2018

Regnskap2017 Med Revisjon_Budsjett2018

Innstilling valgkomiteen 2018

forespørsel om vara-representant til NorPEN-styret