Historie, formål, aktiviteter

Farmakoepidemiologi er studien av legemiddelbruk i samfunnet med særlig vekt på de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser dette medfører.

Norsk forening for farmakoepidemiologi (organisasjonsnummer 992 878 185) er et tverrfaglig nettverk av personer med interesse for problemstillinger innenfor dette feltet. Foreningen ble stiftet 17.3.1998 (het da Forum for farmakoepidemiologi) og er den norske undergruppen av European Drug Utilization Research Group (EURO DURG). EURO DURG er en frittstående gruppe fagfolk fra ulike profesjoner med felles interesse for farmakoepidemiologi.

Foreningens formål er i videste forstand å bidra til å optimalisere bruk av legemidler i Norge. Ved å øke interessen for farmakoepidemiologi og arbeide for forskning av høy kvalitet innenfor legemiddelfeltet, mener foreningen å kunne bidra til dette. Se forøvrig “Statutter”.

Foreningens aktiviteter. I tilknytning til Årsmøtet hver vår arrangerer foreningen et fagmøte der aktuell forskning presenteres av medlemmer eller spesielt inviterte. Foreningen utgir også et nyhetsbrev som utkommer 1-2 ganger per år. Her finnes aktuell informasjon, nasjonal og internasjonal møtekalender, nytt fra samarbeidspartnere og enkelte andre innlegg. I tillegg deltar foreningen på de årlige møtene til Norsk forening for epidemiologi (NOFE) og bidrar også som gjesteredaktør i tidsskriftet Norsk Epidemiologi med utgivelse av spesialnummer om farmakoepidemiologi.

Hvem kan bli medlem? Alle med interesse for farmakoepidemiologi, herunder også klinisk farmakologi, epidemiologi, helseøkonomi og legemiddelforbruk ønskes velkommen. Medlemskontingenten er for tiden kr.250,- (se “Innmelding”).