Styret

Styret for Norsk forening for farmakoepidemiologi

Angela Lupattelli (leder), Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Tlf. 22845549 angela.lupattelli@farmasi.uio.no

Marit Waaseth (sekretær), Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø. marit.waaseth@uit.no

Øystein Karlstad, Avdeling for farmakoepidemiologi, Folkehelseinstituttet, Oslo. Tlf: 21078127 oystein.karlstad@fhi.no

Arton Batfiu, Avdeling for Legemiddelovervåking, Statens legemiddelverk, Oslo. arton.baftiu@noma.no

Anders Engeland, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, Bergen & Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Tlf: 55586127 anders.engeland@uib.no

Lars Småbrekke Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø. Tlf: 77645792  lars.smabrekke@uit.no

Olav Spigset, Institutt for laboratoriemedisin, Barne- og kvinnesykdommer, NTNU.
olav.spigset@ntnu.no