Innmelding

Fyll inn skjemaet nedenfor.

Årskontingenten er kr 200 og kan innbetales til vår bankkonto. Husk å merke betalingen med navn. Kontonummer 0540 08 93448 (Norsk forening for farmakoepidemiologi v/Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo).

Ved spørsmål, kontakt oystein.karlstad@fhi.no