Innmelding

Fyll inn skjemaet nedenfor.

Årskontingenten er kr 250 og kan innbetales til vår bankkonto. Husk å merke betalingen med navn. Kontonummer 0540 08 93448 (Norsk forening for farmakoepidemiologi v/Angela Lupattelli, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, Postboks 1068 Blindern, 0316 Oslo).

Ved spørsmål, kontakt angela.lupattelli@farmasi.uio.no