Webinar og video

Forelesninger

 • Video-opptak fra forelesning i forbindelse med utdeling av Poulsson-medaljen til Professor Sonia Hernandez-Diaz (Harvard T.H. Chan School of Public Health) fra Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT)   Video   Om medaljen
 • Video-opptak fra konferansen i NorPEN (Nordic PharmacoEpidemiological Network) arrangert i Helsinki 1-3.november 2017. Video torsdag og video fredag.  Programmet finns på Norpens hjemmeside.
 • Video-opptak av presentasjoner fra høst møte 2017 i Dansk forening for farmakoepidemiolgi  Link
 • Webinar fra Dansk forening for farmakoepidemiolgi http://www.dsfe.dk/webinars
 • Workshop on identifying opportunities for «big data» in medicines development and regulatory science, European Medicines Agency (EMA), 14.11.2016   Link   Video
 • Gjesteforelesning Ved UiT 19.mai 2017. Shane Deselle: «U.S. Drug Use, Economics, and Pricing» Link
 • Gjesteforelesning Ved UiT 19.mai 2017. Timothy Chen: «Medication reviews in Australia» Link
 • Seminarserie i epidemiologi ved Harvard T.H. Chan School of Public Health Link
 • Seminarserie i «drug safety» fra CIHR Drug Safety and Effectiveness Cross-Disciplinary Training (DSECT) Program (trykk på «past events») Link
 • edX kurs fra Miguel Hernan, Harvard University om «causal diagrams» Link
 • The International Society for Pharmacoepidemiology (ISPE) Learning Center (bla. video-presentasjoner fra tidligere ISPE-konferanser) Link

Tutorials