Vårmøtet

Vårmøte 2018

Vårmøtet og generalforsamling i foreningen holdes onsdag 2.mai kl 10.30-17.00 i Bergen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31, Bjerkedalsrommet. Det skal også holdes valg til styret. Foreløpig program

Det er fortsatt plass til flere presentasjoner. Send inn tittel på presentasjon til oystein.karlstad@fhi.no

 

Tidligere vårmøter

Årsrapport, regnskap og protokoll fra generalforsamling ligger her
Nedenfor er agenda og oppsummering fra de faglige delen av vårmøtene.

Oppsummering faglig program Vårmøtet 2017
Referat fra Vårmøtet 2015
Referat fra Vårmøtet 2013
Referat fra Vårmøtet 2012
Referat fra Vårmøtet 2011
Referat fra Vårmøtet 2010
Referat fra Vårmøtet 2009
Referat fra Vårmøtet 2008
Referat fra Vårmøtet 2007
Referat fra Vårmøtet 2006
Referat fra Vårmøtet 2005