Vårmøtet

Vårmøte 2021

Planlagt i Bergen 3-4 November, i samarbeid med NOFE

Tidligere vårmøter

Vårmøtet i 2020 ble avlyst

Årsrapport, regnskap og protokoll fra generalforsamling ligger her
Nedenfor er agenda og oppsummering fra de faglige delen av vårmøtene.

Referat fra Vårmøtet 2019

Referat fra Vårmøtet 2018
Oppsummering faglig program Vårmøtet 2017
Referat fra Vårmøtet 2015
Referat fra Vårmøtet 2013
Referat fra Vårmøtet 2012
Referat fra Vårmøtet 2011
Referat fra Vårmøtet 2010
Referat fra Vårmøtet 2009
Referat fra Vårmøtet 2008
Referat fra Vårmøtet 2007
Referat fra Vårmøtet 2006
Referat fra Vårmøtet 2005