Vårmøtet

Vårmøte 2018

Vårmøtet for 2018 vil holdes i Bergen. Det skal også avholdes valg til styret. Mer informasjon følger.

 

Tidligere vårmøter

Årsrapport, regnskap og protokoll fra generalforsamling ligger her
Nedenfor er agenda og oppsummering fra de faglige delen av vårmøtene.

Referat fra Vårmøtet 2015
Referat fra Vårmøtet 2013
Referat fra Vårmøtet 2012
Referat fra Vårmøtet 2011
Referat fra Vårmøtet 2010
Referat fra Vårmøtet 2009
Referat fra Vårmøtet 2008
Referat fra Vårmøtet 2007
Referat fra Vårmøtet 2006
Referat fra Vårmøtet 2005