Master projects

Master’s students PharmaSafe 2021/2022, Universitetet i Oslo, Farmasøytisk Institutt

 • Natasa Pejic: Etterlevelse av legemiddelbruk i svangerskapet – utvikling av et nettbasert kartleggingsverktøy. Veiledere: Hedvig Nordeng, Angela Lupattelli
 • Milica Zugic: Effectiveness of antidepressant treatment in pregnant women with eating disorders. Veiledere: Angela Lupattelli, Nhung Trinh
 • Lana Jalal Shabat: Prevalence of and factors associated with decisional conflict about antidepressant treatment in pregnancy. Veileder: Angela Lupattelli
 • Sara Sharifi: Use of antidepressant medication in pregnancy and whilst breastfeeding in real-world setting, with focus on dose adjustment and timing of discontinuation. Veiledere: Angela Lupattelli
 • Jelena Mali: Hvilke kilder og metoder benytter pasienter for å lage og vedlikeholde sin egen legemiddelliste – enten manuelt eller elektronisk. Veileder: Anne Gerd Grånas
 • Julija Savicic: Hvilke kilder og metoder benytter pasienter for å lage og vedlikeholde sin egen legemiddelliste – enten manuelt eller elektronisk. Veileder: Anne Gerd Grånas

Master’s students PharmaSafe 2022/2023, Universitetet i Oslo, Farmasøytisk Institutt

 • Aleksandra Terzic: Predictors of antidepressant use patterns in pregnant women. Main supervisor: Nhung Trinh; co-supervisor: Angela Lupattelli.
 • Hoda Khadir Yusuf: Hvilke legemidler benytter idrettsutøvere? – Systematisk kartlegging av publisert forskning. Main supervisor: Ingunn Björnsdottir; co-supervisor: Fredrik Lauritzen.
 • Nemanja Terzic: Congenital anomaly registries as a complement tool to monitor drug safety signal. Main supervisor: Nhung Trinh; co-supervisor: Angela Lupattelli.
 • Ole Martin Søbakk: Forskrivning av nye antikoagulasjonsmidler til mottakere av multidosepakkede legemidler. Main supervisor: Anne Gerd Granås; co-supervisor: Anette Vik Jøsendal, and Anne Katrine Eek (RELIS).
 • Sana Rehman: COVID-19 – en prediksjonsanalyse – risk kalkulator. Main supervisor: Hedvig Nordeng; co-supervisor: Eimir Hurley, and Angela Lupattelli.
 • Vibitha Sivasambu: Hva er kulturen for legemiddelbruk blant idrettsutøvere i utvalgte idretter? Main supervisor: Ingunn Björnsdottir; co-supervisor: Fredrik Lauritzen.
 • Sofie Christensen (external thesis with Antidoping Norge): Hva er kulturen for legemiddelbruk blant idrettsutøvere i utvalgte idretter? Main supervisor: Ingunn Björnsdottir.